Đương đầu với thử thách 4 - Die Hard 4.0

Nội dung

John McClane nhờ đến sự giúp đỡ của một tin tặc trẻ tuổi trong nỗ lực ngăn chặn tổ chức khủng bố mạng.
Xem thêm

Nếu server hiện tại không hoạt động vui lòng thử chọn server khác bên dưới.

ServerV.I.P

Bình luận

\