Hộ Vệ Siêu Anh Hùng - The Defenders

Thời lượng:
Quốc gia: Mỹ
Đạo diễn: Đang cập nhật
Lượt xem: 9

Nội dung

Phim Hộ Vệ Siêu Anh Hùng - The Defenders 2017: Dõi theo bốn siêu anh hùng Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage và Iron Fist. Bộ tứ các siêu anh hùng hợp lực với nhau với một mục tiêu chung là bảo vệ thành phố New York.
Xem thêm

Bình luận

\