Giọng Nói
Giọng Nói
HD
2017
32 tập
Hành Vi Phạm Tội
Hành Vi Phạm Tội
HD
2017
56 tập
Fumetsu no Anata e
Fumetsu no Anata e
HD
2021
25 phút - 1 tập
Pháp Sư Trừ Tà Triều Tiên
Pháp Sư Trừ Tà Triều Tiên
HD
2021
70 phút - 1 tập
Lang Y Lừng Danh
Lang Y Lừng Danh
HD
2017
60 phút - 1 tập
Tam Thiên Nha Sát
Tam Thiên Nha Sát
HD
2020
60 tập
Hoa Du Ký
Hoa Du Ký
HD
2017
40 tập
Lang Y Lừng Danh (thuyết minh)
Lang Y Lừng Danh (thuyết minh)
HD
2017
60 phút - 1 tập
Thư Ký Kim Sao Thế?
Thư Ký Kim Sao Thế?
HD
2018
60 phút - 1 tập
Hoa Của Quỷ
Hoa Của Quỷ
HD
2020
73 tập
Mật Danh K2
Mật Danh K2
HD
2016
32 tập
Ký Sinh Thú
Ký Sinh Thú
HD
2014
24 Tập
Những Gã Tồi
Những Gã Tồi
HD
2014
22 tập
Bị Cáo
Bị Cáo
HD
2017
18 tập